instagram
Naše bobuľky neobsahujú
žiadne konzervačné látky. A bodka.
Spoznajte všetky Rajec bobuľky
Na toto si môžete posvietiť! Rajec Bylinka
obsahuje skutočné výťažky z bylín.
Spoznajte všetky Rajec bylinky
Pramenitá voda rajec obsahuje vyvážené množstvo
minerálov. Môžete si na nej ulietať každý deň.
Spoznajte všetky pramenité vody Rajec
Rajecká dolina
Sa nachádza uprostred nádherných slovenských hôr na úpätí Malej Fatry a Strážovských Vrchov

Vyhrajte pobyt v Rajeckej škole v prírode
a pošlite deti a ich kamošov
v lete do Rajeckej doliny, ktorá sa rozprestiera uprostred nádherných slovenských hôr.
Zbierajte kódy z vnútornej strany uzáveru označených symbolom súťaže!

Súťaž bola ukončená.

O Rajeckej škole v prírode

Rajecká škola v prírode prebehne počas 8 termínov cez
leto 2018 v malebnej Rajeckej doline, ktorá sa rozprestiera uprostred nádherných slovenských hôr.
Výhrou je pobyt pre dvoch, preto sa deti môžu tešiť na plno zážitkov,
ktoré si užijú spoločne so svojím kamarátom, či súrodencom.

V tejto škole namiesto zvonenia počuť štebot vtáčikov a žiaci sú tu namiesto štyroch stien obklopení nekonečnou krásou rajeckej prírody.

Hravé vyučovanie, plné zábavných aktivít, bude prebiehať od pondelka do štvrtka.

V piatok bude veľký finálový deň spojený so športom, turistikou a vyhlásením výsledkov.

Deti sa už teraz môžu tešiť na nezabudnuteľné chvíle, počas ktorých sa dozvedia veľa tajomstiev z prírody a užitočných zaujímavostí.

Dni budú tématicky rozdelené
na nasledujúce predmety:

Kameňológia

Na tomto predmete sa deti naučia rozoznávať mlčanlivých spoločníkov, na ktorých pleciach leží celá Rajecká dolina. Navštívia aj známe Slnečné skaly pochádzajúce z čias dinosaurov.

Stromoveda

Počas tohto vyučovania sa najviac pozerá smerom hore, do korún stromov. Ale nevynecháme ani ich kmene a popadané listy. Aký je rozdiel medzi bukom a dubom? To sa deti dozvedia počas stromovedy.

Zverouka

Rajecká dolina je domovom mnohých lesných zvierat, vtákov a hmyzu. Deti sa vydajú po ich stopách, naučia sa rozoznávať ich podľa zvukov a zvykov. Každý druh má svoju vlastnú reč a práve tomu sa budú učiť rozumieť.

Vodoveda

Vďaka vode prekvitá Rajecká príroda v celej kráse. Jej ochrana je veda a deti sa tu naučia, že čistá voda nie je samozrejmosť. Chýbať nebude ani stavanie malých vodných mlynov.

Výhercovia

Turnus 1 Turnus 2 Turnus 3 Turnus 4 Turnus 5 Turnus 6 Turnus 7

Turnus 1

 1. Renáta Botošová
 2. Martina Suchánková
 3. Anna Grigláková
 4. Jana Maková
 5. Tomáš Brummer
 6. Jozef Greguš
 7. Jarmila Matelová
 8. Petra Kromková
 9. Adriána Lehocka
 10. Zoltan Farkas

Turnus 2

 1. Katerina Budkova
 2. Kateřina Kanclířová
 3. Barbara Boková
 4. Oxana Pastuch
 5. Natalja Korseko
 6. Veronika Zubová
 7. Soňa Švecová
 8. Markéta Žítková
 9. Ludmila Slováková
 10. Lenka Kostecká

Turnus 3

 1. Karolína Borecká
 2. Natália Švecová
 3. Marianna Sendeková
 4. Adriana Vargová
 5. Juraj Kodrík
 6. Iveta Petráková
 7. Eva Kováčová
 8. Pavel Jašenský
 9. Nikoleta Nikodemová
 10. Klára Horváthová

Turnus 4

 1. Zuzana Cyříková
 2. Anita Kučerová
 3. Pavel Močoch
 4. Miroslava Letková
 5. Jarmila Maliková
 6. Renáta Andrásháziová
 7. Hana Snajdrova
 8. Jan Baslík
 9. Jana Skrbková
 10. Zdeňka Václahovská

Turnus 5

 1. Radovan Oravec
 2. Jaroslav Farkas
 3. Kristína Karcelyová
 4. MIroslav Krsiak
 5. Erika Závodská
 6. Andrea Briedikova
 7. Gabriel Farkas
 8. Gabriela Kucháriková
 9. Helena Hrnčiariková
 10. Jozef Ruman

Turnus 6

 1. Vlastimil Janku
 2. Helena Petreková
 3. Jan Vencl
 4. Kamila Kováříková
 5. Pieter Wagebaert
 6. Kateřina Lachnittová
 7. Jana Pavlíková
 8. Jiří Klozar
 9. Zuzana Bartošíková
 10. Martina Horská

Turnus 7

Výhercovia zo Slovenskej Republiky

 1. Katarína Titurusová
 2. Jozef Karabin
 3. Erika Filipková
 4. Miroslav Ďurčov
 5. Ľuboš Tutmacher
 6. Jarmila Horňáková
 7. František Adam
 8. Dagmar Tomková
 9. Katarína Husárová
 10. Michal Pavlák

Výhercovia z Českej Republiky

 1. Anton Burza
 2. Michaela Kaprálková
 3. Alena Matejovičová
 4. Gabriela Nekolová Hurychová
 5. Vratislav Marek
 6. Lenka Kožíšková
 7. Kamila Míznerová
 8. Pavel Přibyl
 9. Jiří Koreček
 10. Lucie Šrajerová

Pravidlá súťaže

Ako sa zapojím do súťaže?

 1. Kúpte si akúkoľvek 1,5 l fľašu Rajec Bobuľka, Rajec Bylinka alebo Pramenitú vodu Rajec, ktorá je na etikete označená symbolom Rajecká škola v prírode.
 2. Nájdite unikátny súťažný kód na vnútornej strane uzáveru.
 3. Tento kód zadajte sem.
 4. Vyplňte registračný formulár, v ktorom zadáte svoje meno, priezvisko a email.
 5. Po registrácii môžete pod svojim menom zadať aj viac kódov. Zvýšite tým svoju šancu na výhru.
 6. Či ste vyhrali sa dozviete v sekcii Výhercovia.
 7. Do súťaže sa môžete zapojiť do 26. apríla 2018.
 8. Držíme palce!

Čo môžem vyhrať?

Vyhrať môžete pobyt v Rajeckej škole v prírode pre jedno dieťa a jeho súrodenca, či kamaráta. Pretože vo dvojici je vždy veselšie. To presne znamená, že môžete vyhrať šesť dňový pobyt v detskom tábore pre 2 deti vo veku 6 až 12 rokov vrátane ubytovania a stravy.

Ako prebehne žrebovanie?

Žrebovanie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie, ktorá funguje na princípe náhodného výberu. V prípade, že vás vyžrebujeme, pošleme vám email s informáciami o výhre. Pamätajte, že na tento email je potrebné odpovedať najneskôr do 7 dní.

Za akých podmienok sa môžem zúčastniť?

Do súťaže sa môžete zapojiť ak ste starší ako 18 rokov a máte trvalý pobyt na území Slovenska. Zapojením sa do súťaže súhlasíte s účasťou, s podmienkami a prípadným prijatím výhry. Podrobné pravidlá a všetky podmienky nájdete v tomto štatúte.

Štatút súťaže

  Preambula

 1. Súťaž Rajecká škola v prírode (ďalej ako "Súťaž") sa riadi výlučne oficiálnymi pravidlami uvedenými v tomto Štatúte (ďalej len „Štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá a priebeh Súťaže.
 2. Vyhlasovateľ

 3. Vyhlasovateľom propagačnej súťaže Rajecká škola v prírode (ďalej ako "Súťaž") je reklamná agentúra TRIAD s.r.o., so sídlom Brigádnická 27, Bratislava 841 10, IČO 35 931 141, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka 35700/B (ďalej ako " Vyhlasovateľ ").
 4. Ciel súťaže

 5. Cieľom Súťaže je propagácia obchodnej značky (ochrannej známky) RAJEC o ostatných ochranných známok s kmeňom slova RAJEC vo vlastníctve spoločnosti Kofola Československo a.s., IČ: 242 61 980, so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00, Ostrava (ďalej aj „Spoločnosť“), a to formou marketingovej komunikácie so súťažiacimi, a to aj po skončení tejto súťaže.
 6. Predmet súťaže

 7. Predmetom Súťaže je zbieranie kódov zo súťažných balení pramenitých a ochutených vôd Rajec so súťažnou etiketou s označením Rajecká škola v prírode súťažiacimi a ich vkladanie do určeného formulára na stránke www.rajec.com v období trvania Súťaže. Každým vloženým kódom súťažiaci zvyšuje svoju šancu na výhru.
 8. Trvanie a pôsobnosť súťaže

 9. Súťaž prebieha priamo na internetovej stránke www.rajec.com v termíne od 1.2.2018 od 00:00:01 do 26.4.2018 do 12:00:00.
 10. Súťaž bude vyhlásená prostredníctvom stránky www.rajec.com.
 11. Vymedzenie súťažiacich

 12. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky staršia ako 18 rokov, s platnou emailovou adresou, ktorá splní podmienky Súťaže (ďalej ako "súťažiaci").
 13. Zapojením sa do Súťaže súťažiaci zároveň vyjadruje svoj súhlas s účasťou v Súťaži, s podmienkami Súťaže, a to tak ako sú uvedené v týchto pravidlách a s prípadným prijatím výhry podľa pravidiel v tomto Štatúte.
 14. Zo Súťaže sú vylúčení zamestnanci Vyhlasovateľa aj Spoločnosti a ich blízke osoby (v zmysle §116 zákona č.40/1964 Zb, Občiansky zákonník v platnom znení). V prípade, že sa výhercom Súťaže stane takáto osoba alebo osoba, ktorá nesplní aspoň jednu z podmienok Súťaže, výhra nebude takémuto súťažiacemu odovzdaná a v prípade, že jej už bola výhra odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť Vyhlasovateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Vyhlasovateľa, resp. nahradiť Vyhlasovateľovi plnú hodnotu príslušnej výhry. V takom prípade nastupuje namiesto tohto výhercu ďalší súťažiaci podľa rozhodnutia Vyhlasovateľa a stáva sa oprávneným výhercom.
 15. Každý súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba zaregistrovaním jedinej emailovej adresy daného súťažiaceho. Podozrivé alebo nepravé emailové kontá môžu byť zo Súťaže vyradené.
 16. Pravidlá súťaže

 17. Podmienkou zapojenia sa do Súťaže je:
  1. Kúpa produktu so súťažnou etiketou s označením Rajecká škola v prírode
  2. Vloženie súťažného kódu z uzáveru do formulára dostupného na stránke www.rajec.com
  3. Zadanie platného mena, priezviska a e-mailu súťažiaceho.
 18. Súťažiaci, ktorý nepovolí prístup ku všetkým predpísaným údajom, nemôže byť zaradený do Súťaže a získať výhru v súťaži, kedy:
  1. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy o verejnej súťaži a súťažiaci berie na vedomie, že Vyhlasovateľ bude za týmto účelom poskytnuté osobné údaje spracúvať v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.
  2. Súťažiaci súhlasí s poskytnutím osobných údajov Spoločnosti za účelmi, ktoré priamo súvisia so Súťažou a kontrolou reklamnej kampane vyhlásenej Vyhlasovateľom.
  3. Súťažiaci, ktorý bude výhercom súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov na webovom sídle Vyhlasovateľa a Spoločnosti a zároveň na profiloch vytvorených na sociálnych sieťach Vyhlasovateľa a Spoločnosti, ktoré súvisia so Súťažou.
 19. Súťažiaci sa do súťaže zapojí zbieraním súťažných kódov umiestnených na vnútornej strane uzáveru súťažného balenia produktov Pramenitá voda Rajec a ochutených vôd Rajec (napr. Rajec Bylinka, Rajec Bobuľka, atd.) v balení 1,5 l PET a ich vložením do formulára dostupného na internetovej stránke www.rajec.com. Čím viac súťažných kódov sa súťažiacemu podarí nazbierať a zapojiť sa s nimi do súťaže, tým väčšiu šancu na výhru získava, pričom každý vložený kód predstavuje 1 žreb súťažiaceho. Množstvo zaregistrovaných kódov jednotlivým súťažiacim nie je limitované.
 20. Jeden (1) súťažiaci môže získať len jednu (1) cenu (výhru) v priebehu celej Súťaže. Jedna cena je predstavovaná 6 dňovým pobytom pre 2 deti od 6 do 12 rokov v detskom tábore. Výherca následne určí konkrétne deti, ktoré sa pobytu (tábora) zúčastnia.
 21. Súťaž je rozdelená na súťažné kolá, kedy prvé kolo začína dňom zahájenia Súťaže zverejnením oznámenia na stránkach www.rajec.com. Súťažné kolo, a teda aj možná účasť súťažiacich v jednom súťažnom kole Súťaže, bude ukončené vždy v dátumoch (t.j. 15.2.2018, 1.3.2018, 15.3.2018, a 29.3.2018, 12.4 a 26.4) o 12:00:00, a to až do dňa ukončenia trvania Súťaže.
 22. V Súťaži je zakázané používanie akýchkoľvek automatických scriptov alebo ovplyvňovanie výsledkov iným spôsobom ako povoľujú pravidlá Súťaže.
 23. Ak bude mať Vyhlasovateľ oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohlo k výhre alebo pokiaľ k takémuto jednaniu dôjde, bude súťažiaci zo Súťaže vylúčený. Príkladom môže by odoslanie súťažného emailu z viacerých emailových adries alebo uvedenie nepravého mena a priezviska. To platí tiež v prípade inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla k výhre.
 24. Vyhlasovateľ má právo zablokovať súťažiaceho pri podozrení z porušovania pravidiel bez upozornenia. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel počas trvania Súťaže.
 25. Výhry a systém ich prideľovania

 26. Súťažiaci, ktorí sa zapojili do Súťaže, splnením podmienok a dodržaním všetkých pravidiel Súťaže, môžu získať nasledovnú cenu:
  1. 6 dňový pobyt pre 2 deti od 6 do 12 rokov v detskom tábore vrátane ubytovania a stravy. Vyhlasovateľ môže na svoje náklady dopraviť deti výhercov na detský tábor, a to zo zberných miest a v čase, ktorý sám Vyhlasovateľ určí.
 27. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry v Súťaži, pričom je však povinný vopred vhodným spôsobom o tomto súťažiacich informovať.
 28. Výhercom Súťaže sa stane ten súťažiaci, ktorý splní súčasne všetky nižšie uvedené podmienky:
  1. Súťažiaci ku dňu zapojenia sa do súťaže splnil podmienky pre zaradenie do Súťaže.
  2. Súťažiaci počas trvania Súťaže nebol zo Súťaže vylúčený.
  3. Súťažiaci sa stal výhercom v súlade s týmto Štatútom, t.j. poslal aspoň jeden súťažný kód, ktorý bol vyžrebovaný ako víťazný.
  4. Súťažiaci poskytol Vyhlasovateľovi súčinnosť podľa tohto Štatútu.
  5. Súťažiaci do 7mich dní odo dňa doručenia oznámenia o jeho výhre Vyhlasovateľovi potvrdí, že splnil všetky podmienky Súťaže a o výhru má záujem.
  6. Súťažiaci poskytol Vyhlasovateľovi a Spoločnosti súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov pre marketingové účely.
  7. Výherca na žiadosť Vyhlasovateľa predložil uzáver s výherným kódom fyzicky Vyhlasovateľovi Súťaže najneskôr v deň konania detského tábora.
 29. Výhercom sa stane vyžrebovaný súťažiaci, ktorý sa zapojil do Súťaže zaslaním súťažného kódu z vnútornej strany uzáveru súťažných balení ochutených vôd Rajec a Pramenitých vôd Rajec.
 30. Výhercovia budú stanovení automaticky použitím aplikácie tretej strany, ktorá automaticky náhodne vyžrebuje výherné kódy.
 31. Predpokladaný počet výhercov v rámci súťaže je stanovený na 140 výhercov.
 32. V prípade, že výherca z nejakého dôvodu stratí nárok na výhru, bude namiesto neho vyššie popísaným spôsobom náhodne vyžrebovaný iný súťažiaci.
 33. Žrebovanie sa uskutoční online prostredníctvom aplikácie na princípe náhodného výberu.
 34. Výsledky žrebovania sú konečné, bez možnosti ich odvolania. V sporných prípadoch si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 35. Vyhlasovateľ upovedomí výhercu prostredníctvom emailu s informáciami o výhre a spôsobe jej odovzdania najneskôr do 7 dní od vyžrebovania. Pokiaľ výherca neodpovie na email do 7 dní od jeho doručenia, výhra prepadá v prospech Vyhlasovateľa.
 36. Výhra bude výhercom zaslaná e-mailom vo forme výherného poukazu, najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania odpovede výhercu, ak sa Vyhlasovateľ nedohodne s výhercom inak.
 37. Výhercovia budú oficiálne oznámení priamo na webovej stránke www.rajec.com. Usporiadateľa do 3 dní od ich vyžrebovania v rozsahu meno a priezvisko.
 38. Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom Vyhlasovateľa Súťaže.
 39. Vyhlasovateľ nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži.
 40. Výhru nie je možné vymeniť za žiadne alternatívne plnenie, a to ani finančnú čiastku v hodnote výhry.
 41. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo neprijatím výhry.
 42. V prípade výhry v zmysle § 8 ods. 10 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení oznámi Vyhlasovateľ Súťaže výhercovi výšku nepeňažnej výhry, aby výherca mohol predmetnú výšku správne zdaniť. Bremeno zaplatenia dane z príjmu vzniká výhercovi prevzatím výhry v zmysle Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v platnom znení. Vyhlasovateľ sa zaväzuje hodnotu (výšku) nepeňažnej výhry oznámiť Výhercovi do 7 (siedmych) dní od oznámenia výsledkov súťaže. Predmetnú informáciu poskytne Vyhlasovateľ Výhercovi písomne e-mailom na adresu, ktorú výherca uviedol pri prihlasovaní do súťaže.
 43. Osobné údaje

 44. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže poskytuje Vyhlasovateľovi tieto svoje osobné údaje: meno, priezvisko, email.
 45. Súťažiaci poskytuje svoje osobné údaje vedome a dobrovoľne.
 46. Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci v zmysle ust. § 11. ods. zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytne v rámci Súťaže Vyhlasovateľovi a Spoločnosti ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona. Účelom spracovania osobných údajov je využitie osobných údajov na marketingové aktivity Vyhlasovateľa a Spoločnosti, napríklad formou zasielania reklamných a propagačných e-mailov, zistenie totožnosti v rámci marketingových súťaží, odovzdanie výhry víťazom v rámci marketingových súťaží. Vyhlasovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje výlučne na stanovený účel na neobmedzenú dobu, najdlhšie však do odvolania.
 47. Súťažiaci má právo vyžadovať od Vyhlasovateľa na základe písomnej žiadosti potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o súťažiacom spracúvané.
 48. Vyhlasovateľ je oprávnený poveriť spracovaním údajov sprostredkovateľov v zmysle zákona. Zoznam sprostredkovateľov je uvedený v prílohe č.1 a na webstránke Vyhlasovateľa.
 49. Účastník zapojením sa do Súťaže súhlasí s tým, že v prípade ak sa stane výhercom, jeho meno, priezvisko budú zverejnené na internetovej stránke Vyhlasovateľa, na stránke www.rajec.com.
 50. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže zároveň súhlasí s tým, že jeho osobné údaje môžu byť použité do odvolania na štatistické účely Vyhlasovateľa a zároveň, že Vyhlasovateľ môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na do informačného systému, pričom zaručuje ich bezpečné uskladnenie v zmysle zákona. Vyhlasovateľ jepovinnýpo splnení účelu spracovania bez zbytočného odkladu zabezpečiť likvidáciu osobných údajov.
 51. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo údaje upraviť alebo vymazať v prípade ich nesprávnosti.
 52. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že osobné údaje súťažiacich nebudú poskytované tretím stranám.
 53. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje v zmysle tohto Štatútu, zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 54. Súťažiaci zapojením do Súťaže potvrdzuje, že bol oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona.
 55. Osobitné ustanovenia

 56. Vyhlasovateľ Súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť Súťaž a jej pravidlá, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže Vyhlasovateľ vhodným spôsobom zverejní. Vyhlasovateľnezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 57. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné.
 58. Vyhlasovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom.
 59. Vyhlasovateľ nie je zodpovedný za nefunkčnosť telefonických liniek, zariadení, siete, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).
 60. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje súhlas s jej pravidlami a týmto Štatútom.
 61. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Všeobecné záverečné ustanovenia

 1. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami Súťaže obsiahnutými v tomto Štatúte.
 2. Ustanovenia Štatútu a priebeh Súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 3. Štatút Súťaže je vyhlásený a schválený v Bratislave, dňa 31.1.2018 a bude k dispozícii k nahliadnutiu na stránke www.rajec.com počas celej doby trvania Súťaže.
 4. Vyhlasovateľ Súťaže zabezpečuje overovanie vecnej správnosti a priebeh Súťaže v súlade so Štatútom.
 5. Účastníci Súťaže sa môžu s týmto Štatútom oboznámiť na stránke súťaží.

V Bratislave, dňa 31.1.2018

Príloha č.1: Zoznam sprostredkovateľov

Kofola Československo a.s., IČ: 242 61 980, sídlom Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00, Ostrava