instagram

Fauna

V lesích Rajecké doliny, obehnané z každé strany horským masívem, můžete potkat  srnku nebo jelena, zahlédnout čápa černého či vyslechnout koncert žabáků. Místní panenská příroda je rájem pro rozmanité tvory živočišné říše.


Medvěd hnědý

Medvědi hnědí jsou velká, silná zvířata. Jejich poznávacím znakem je svalnatý hrb v oblasti lopatek.

I když je mezi pohlavími minimální rozdíl v délce těla, samci bývají dvakrát těžší než samice, které mají menší a lehčí kosti. Na Slovensku není mnoho míst, kde může se svým životním stylem existovat. Jedním z nich je stále divoká a nezkrocená Rajecká dolina.

Jestřáb lesní

Jak sám název napovídá, žije skrytým způsobem života v lesích s hustějším porostem a pozorován bývá jen zřídkakdy.

Je velmi dravý, obratný a rychlý. Dokáže rychle útočit jen na krátkou vzdálenost. Jestřáb lesní v přírodě vše loví přepadem. Loví vše od vrabce až po zajíce. K obratnému letu mu slouží jeho výjimečně dlouhý ocásek. Výborně létá mezi stromy. Žluté oči mu dodávají nezaměnitelný výraz.

Vlk obecný

Je psovitá šelma. Je velmi přizpůsobivým živočišným druhem, původně žil  téměř v celé Eurasii a Severní Americe.

Nyní je však jeho areál v důsledku pronásledování podstatně zmenšen. Vlci žijí a loví ve smečce. Potravou jim jsou především jeleni a divoká prasata, v menší míře také srnci a další drobnější živočichové. Zajímavostí je izolační schopnost vlčí srsti – ta je tak dobrá,  že na vlkovi netaje sníh. Huňatý ocas v zimě používají jako přikrývku.

Rys ostrovid

I přes velké ochranářské úsilí zůstává rys vzácným, protože ho pronásledují chovatelé dobytka, hyne na cestách a z neznámých příčin (možná genetických) se rodí málo samců.

Jeho hlavní kořistí jsou jelenovité druhy, kozy, ovce a podobní kopytníci, velikostně až čtyřikrát větší než je on. Pravidlo „s větším si já nezačínám“ mu rozhodně nic neříká. V době nouze loví i králíky.

Jelen lesní

Jelen lesní je velmi přizpůsobivý, pokud jde o prostředí a potravu. Žije na území Evropy, Asie a Severní Ameriky. Rozlišuje se okolo 28 poddruhů.

Laně vytvářejí stáda vedená dominantní samicí, samci okolo období jarní říje žijí v oddělených skupinách. Jelen lesní je v létě červenohnědý s tmavým pásem na krku a zádech, s nezřetelnými skvrnami ve slabinách. V zimě má srst matně hnědou.

Liška obecná

Liška je nejrozšířenějším divoce žijícím zástupcem šelem. Charakteristický je její dlouhý huňatý ocas a krátké špičaté uši.

Vyskytuje se po celé Evropě, severní Africe i v Asii. Ráda se pohybuje v lese a křovinných úborech. Žije samotářsky, s výjimkou období páření. Má vynikající sluch, zrak i čich a proto je také výtečný lovec. Ráda si smlsne na koroptvičce, zajíci či malých hlodavcích. Mimo to si pochutná i na lesních plodech.

Jezevec lesní

Jezevčí rodinka má průměrně 6 členů, obyčejně ji tvoří dominantní samec a samice s mláďaty.

Jejich příbytek je rozsáhlý systém chodeb a komor s 10 nebo více vchody. Jezevci si svoje brlohy čistí a zvětšují je po mnoho generací. Obsazují teritorium s rozlohou 50 – 150 hektarů a aktivně ho brání před jinými klany.

Vydra říční

Vydra je samotářská, ale velmi pohyblivá a hravá šelma. Potkáme ji především u tekoucích vod.

Je výborný plavec. Při pohybu ve vodě ji pomáhá hladká srst, blány mezi prsty a široký ocas. Srst je extrémně hustá a poskytuje ochranu před chladem. Vydra je zvíře s převážně noční aktivitou. Živí se hlavně rybami, nepohrdne však ani rakem, žábou či vodním ptákem. Je velmi citlivá na čistotu vody.

Rosnička zelená

Rosnička zelená je zpravidla jasně zelená, někdy je však žlutá nebo hnědá. Na hlavě a na těle mívá nápadný tmavý horizontální pásek.

Žije v husté vegetaci nedaleko vody, zimní měsíce překonává v zimním spánku.